Huskylens camera and Arduino

Thread Starter

luger123

Joined May 18, 2023
12
I found this code. But I can't find the <HuskyLensBlock.h> library anywhere.

Code:
#include <Wire.h>
#include <HuskyLensBlock.h>
HuskyLensBlock huskyLens;
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 Serial.println("Starting");
 Wire.begin();
 
 while (!huskyLens.begin(Wire))
 { Serial.println("Waiting for HuskyLens to begin.");
 delay(1000);
 }
huskyLens.writeAlgorithm(ALGORITHM_FACE_RECOGNITION); // Nastavení algoritmu na rozpoznávání obličeje
huskyLens.writeFrameLength(FRAME_640x480); // Nastavení velikosti rámce }

void loop()
{
 Serial.println("Number of blocks: " + String(huskyLens.getNumberOfBlocks()));
 
 if (huskyLens.request())
 {
  for (int i = 0; i < huskyLens.getNumberOfBlocks(); ++i)
 int x = huskyLens.getX(i);
  int y = huskyLens.getY(i);
  int width = huskyLens.getWidth(i);
   int height = huskyLens.getHeight(i);
   Serial.println("Block " + String(i) + ": (" + String(x) + ", " + String(y) + ", " + String(width) + ", " + String(height) + ")");
    } } }
 
Top