Can anyone explain the operating principle of the RFID reader circuit to me?

WBahn

Joined Mar 31, 2012
30,076
Welcome to AAC.

Your thread title is going to keep people from even looking at your question. I'd recommend changing it to something relevant to your query.

Aside from that, it's hard for people to know how to answer your question when they have no clue as to what level of detail they should be answering it at.

Do you know how RFID works, in general, as far as the physics of how the reader and card interact, and you are just trying to understand how this particular circuit implements that interaction? Or is this just some circuit that you pulled from some website and you don't even know the basics of opamp circuits? Or something in between?
 

Thread Starter

huyenthanhnguyen

Joined Feb 15, 2024
3
Chào mừng đến với AAC.

Tiêu đề chủ đề của bạn sẽ khiến mọi người không thể nhìn vào câu hỏi của bạn. Tôi khuyên bạn nên thay đổi nó thành nội dung nào đó có liên quan đến truy vấn của bạn.

Ngoài ra, thật khó để mọi người biết cách trả lời câu hỏi của bạn khi họ không biết họ nên trả lời câu hỏi đó ở mức độ chi tiết nào.

Bạn có biết RFID hoạt động như thế nào nói chung cũng như tính chất vật lý của cách đầu đọc và thẻ tương tác và bạn chỉ đang cố gắng hiểu cách mạch cụ thể này thực hiện tương tác đó như thế nào? Hay đây chỉ là một số mạch bạn lấy từ một trang web nào đó và thậm chí bạn không biết những điều cơ bản về mạch opamp? Hoặc một cái gì đó ở giữa?
[/TRÍCH DẪN]
Welcome to AAC.

Your thread title is going to keep people from even looking at your question. I'd recommend changing it to something relevant to your query.

Aside from that, it's hard for people to know how to answer your question when they have no clue as to what level of detail they should be answering it at.

Do you know how RFID works, in general, as far as the physics of how the reader and card interact, and you are just trying to understand how this particular circuit implements that interaction? Or is this just some circuit that you pulled from some website and you don't even know the basics of opamp circuits? Or something in between?
I want to know how the signal will be processed after connecting the coil to J8 and J9 and using a magnetic card to swipe?
 

DickCappels

Joined Aug 21, 2008
10,187
Translation:
“Tôi muốn biết sau đấu cuộn dây vào J8 , J9 và dùng thẻ từ để quẹt thì tín hiệu sẽ được xử lí như thế nào?”

Please post in English only.
 

WBahn

Joined Mar 31, 2012
30,076
I want to know how the signal will be processed after connecting the coil to J8 and J9 and using a magnetic card to swipe?
What magnetic card to swipe? Seems like you need to forget about circuitry for a bit and step back and read up on the basic concepts and differences between RFID and magnetic strip technology.
 
Top