Combination Lock with CCS

Thread Starter

iruraz

Joined Aug 31, 2009
1
Hi everyone,

I try to make combination lock with 16f877, keypad and lcd. I use ccs for programming. Eeprom is used and lock have a initial value. I could get the number from keypad but i couldn't make 4 digits from it. And i couldn't compare with inital value. I am starter about pic and how can i do this project. Please help me ways. Thanks. (here is the circuit and my code, it is incomplete)

http://img502.imageshack.us/i/proo.png/
Rich (BB code):
#include <16f877.h>   // Kullanılacak denetleyicinin başlık dosyası tanıtılıyor. 

// Denetleyici konfigürasyon ayarları 
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOWRT,NODEBUG,NOCPD 

#use delay (clock=4000000) // Gecikme fonksiyonu için kullanılacak osilatör frekansı belirtiliyor. 

#use fast_io(b) //Port yönlendirme komutları B portu için geçerli 
#use fast_io(d) //Port yönlendirme komutları B portu için geçerli 

#define use_portb_lcd TRUE  // LCD B portuna bağlı 

#include <lcd.c>  // lcd.c dosyası tanıtılıyor 

#define sut1  pin_d0 // sut1 ifadesi pin_d0 ifadesine eşitleniyor 
#define sut2  pin_d1 // sut2 ifadesi pin_d1 ifadesine eşitleniyor 
#define sut3  pin_d2 // sut3 ifadesi pin_d2 ifadesine eşitleniyor 

#define sat1  pin_d3 // sat1 ifadesi pin_d3 ifadesine eşitleniyor 
#define sat2  pin_d4 // sat2 ifadesi pin_d4 ifadesine eşitleniyor 
#define sat3  pin_d5 // sat3 ifadesi pin_d5 ifadesine eşitleniyor 
#define sat4  pin_d6 // sat3 ifadesi pin_d6 ifadesine eşitleniyor 

 char tus=0; // karakter tipinde değişken tanımlanıyor 
 int i,k=0 ; 
 int m,n; 

//*********** Keypad Tarama Fonksiyonu ********* 

char oku() // Fonksiyon ismi 
{ 
  output_d(0x00); // D portu çıkışı sıfırlanıyor 

  output_high(sat1); // 1. satır lojik-1 yapılıyor 
  if (input(sut1))  // 1. sütun okunuyor 
   { delay_ms(20); tus=1; } 
  if (input(sut2))  // 2. sütun okunuyor 
   { delay_ms(20); tus=2; } 
  if (input(sut3))  // 3. sütun okunuyor 
   { delay_ms(20); tus=3; } 
 
  output_low(sat1); // 1. satır lojik-0 yapılıyor 

  output_high(sat2); // 2. satır lojik-1 yapılıyoradf 
  if (input(sut1))  // 1. sütun okunuyor 
   { delay_ms(20); tus=4; } 
  if (input(sut2))  // 2. sütun okunuyor 
   { delay_ms(20); tus=5; } 
  if (input(sut3))  // 3. sütun okunuyor 
   { delay_ms(20); tus=6; } 

  output_low(sat2); // 2. satır lojik-0 yapılıyor 

  output_high(sat3); // 3. satır lojik-1 yapılıyor 
  if (input(sut1))  // 1. sütun okunuyor 
   { delay_ms(20); tus=7; } 
  if (input(sut2))  // 2. sütun okunuyor 
   { delay_ms(20); tus=8; } 
  if (input(sut3))  // 3. sütun okunuyor 
   { delay_ms(20); tus=9; } 
  
  output_low(sat3); // 3. satır lojik-0 yapılıyor 

  output_high(sat4); // 3. satır lojik-1 yapılıyor 
  if (input(sut1))  // 1. sütun okunuyor 
   { delay_ms(20); tus='*'; } 
  if (input(sut2))  // 2. sütun okunuyor 
   { delay_ms(20); tus=0; } 
  if (input(sut3))  // 3. sütun okunuyor 
   { delay_ms(20); tus='#'; } 
  
  output_low(sat4); // 3. satır lojik-0 yapılıyor 

  return tus; // Fonksiyon "tus" değeri ile geri döner 
} //********** ANA PROGRAM FONKSİYONU******* 

void main ( ) 
{ 
  setup_psp(PSP_DISABLED);    // PSP birimi devre dışı 
  setup_spi(SPI_SS_DISABLED);   // SPI birimi devre dışı 
  setup_timer_1(T1_DISABLED);   // T1 zamanlayıcısı devre dışı 
  setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); // T2 zamanlayıcısı devre dışı 
  setup_adc_ports(NO_ANALOGS);  // ANALOG giriş yok 
  setup_adc(ADC_OFF);       // ADC birimi devre dışı 

  set_tris_b(0x00);  // B portu komple çıkış 
  set_tris_d(0x07);  // Yüksek değerlikli 4 bit çıkış, düşük değerlikli 4 bit giriş 

  write_eeprom(1,2); 
  lcd_init();  // LCD hazırlanıyor 

  printf(lcd_putc,"\fsifre girin="); // LCD'ye string yazdırılıyor 

  while(1) // Sonsuz döngü 
  { 
   lcd_gotoxy(2,2); 
   
   i=oku(); 
  } 
}
 
Top